18 sierpnia 2015

Fryderyk & Gryf

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

PictureCloud.pl

Skład pociągu tworzy lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r. oraz dwa wagony osobowe serii Ci28 z 1928 r.

Po prawie dwudziestu latach na Przedgórze Sudeckie powróciły parowozy.

Stało się to dzięki staraniom Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, we współpracy z Przewozami Regionalnymi, władzami Świdnicy oraz zarządcą infrastruktury PKP PLK.

Historyczny skład porusza się po najstarszym fragmencie tzw. Podsudeckiej Magistrali Kolejowej. Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX w. W lipcu 1844 r. Towarzystwo Kolei Wrocławsko – Świdnicko – Świebodzickiej oddało do użytku linię łączącą Świdnicę z otwartą rok wcześniej linią kolejową Wrocław – Świebodzice. W następnych dekadach linia była wydłużana by uzyskać swój ostateczny kształt w 1876 r. Od tego czasu łączy Legnicę z Katowicami.